کیوسک

خشونت اجتماعی کیوسک
کیوسک؛ خشونت اجتماعی

این روزها همه ما نزاع‌ها و درگیری‌های متعددی را در گوشه و کنار شهر می‌بینیم که در حوزه روانشناسی و جامعه‌شناسی از آن به عنوان «خشونت اجتماعی» یاد می‌شود. از این رو، در ششمین قسمت «کیوسک»، ...

کیوسک
کیوسک؛ فرزندان طلاق

در قسمت پنجم کیوسک، به موضوع «فرزندان طلاق» پرداخته‌ایم و ابعاد مختلف آسیب‌های این مسئله را بررسی کرده‌ایم.

کیوسک
کیوسک؛ طلاق

در قسمت چهارم برنامه کیوسک، به موضوع «طلاق» پرداخته‌ و آمار و ارقام، بیشترین دلایل طلاق را بررسی کرده‌ایم.

کیوسک
کیوسک؛ خودکشی

در قسمت سوم برنامه کیوسک، به پدیده مهم «خودکشی» پرداخته‌ و آمار و ارقام، بیشترین دلایل اقدام به خودکشی و خودکشی‌های سریالی را بررسی کرده‌ایم.

کیوسک
کیوسک؛ روانشناسی زرد

در دومین قسمت از برنامه کیوسک، به روانشناسی زرد پرداخته‌ایم.

کیوسک
کیوسک؛ اقتصاد روانشناسی

در اولین قسمت از برنامه «کیوسک»، به اقتصاد روانشناسی پرداخته‌ایم.

اخبار
کیوسک؛ نگاه روانشناسی به اتفاقات روز

برنامه «کیوسک» قرار است شنبه های هر هفته منتشر شود؛ این برنامه هر هفته به یک موضوع خاص در حوزه سلامت روان اختصاص دارد.