درمانگر کودک

کارگاه تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان برگزار می‌شود. درمانگر شناختی رفتاری (CBT)
کارگاه
تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان (CBT)

کارگاه تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان (CBT) از 21 دی ماه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

درمانگر کودک
تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان

به گزارش بهروان نیوز، کارگاه تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان، با اعطای گواهی قابل ترجمه رسمی و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. مدرس این دوره، دکتر سوده...

درمانگر کودک
پنجمین دوره قصه درمانی

به گزارش بهروان نیوز، پنجمین دوره قصه درمانی، به صورت غیرحضوری و با اعطای گواهی قابل ترجمه رسمی وزارت علوم برگزار می‌شود. مدرس این دوره، دکتر سوده مرتضایی فر است....

درمانگر کودک
هشتمین دوره جامع تربیت بازی درمانگر

به گزارش بهروان نیوز، هشتمین دوره جامع تربیت بازی درمانگر به صورت غیر حضوری و با اعطای گواهی قابل ترجمه رسمی وزارت علوم برگزار می‌شود. این دوره از 10 آبان...

درمانگر کودک
شصت و پنجمین دوره تربیت روان درمانگر کودک

به گزارش بهروان نیوز، شصت و پنجمین دوره تربیت روان درمانگر کودک به مدت 75 ساعت با اعطای گواهی قابل ترجمه رسمی روان درمانگر کودک انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار...

درمانگر کودک
پانزدهمین دوره برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی کودک

به گزارش بهروان نیوز، پانزدهمین دوره برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی کودک، با اعطای مدرک معتبر مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی کشور برگزار می‌شود. مدرس این دوره، دکتر...