مطالب تگ: استارتاپ

اخبار داخلی
حمایت از توسعه استارتاپ‌ های حوزه توانبخشی شناختی
توسعه استارتاپ‌ های حوزه توانبخشی شناختی

به منظور شناسایی و حمایت از توسعه استارتاپ‌ های حوزه توانبخشی شناختی، رویداد شتاب” از ایده تا بازار” ویژه فناوری‌های شناختی مرتبط با معلولین و سالمندان با حمایت ستاد توسعه...

اخبار داخلی
توسعه بازار کسب و کار و معرفی محصولات و دستاوردهای شناختی
معرفی محصولات و دستاوردهای شناختی

به منظور رونق تجاری سازی و توسعه بازار کسب و کار و معرفی محصولات و دستاوردهای شناختی به جامعه، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی فرصت حمایتی از شرکت...

اخبار داخلی
ویژه فناوری های شناختی مرتبط با معلولین و سالمندان
رویداد شتاب” از ایده تا بازار”

به منظور شناسایی و حمایت از توسعه استارتاپ‌ های حوزه توانبخشی شناختی، رویداد شتاب” از ایده تا بازار” ویژه فناوری‌های شناختی مرتبط با معلولین و سالمندان با حمایت ستاد توسعه...

معرفی مراکز استارتاپی و دانش بنیان اخبار
توسعه و تقویت مراکز استارتاپی و دانش بنیان
مراکز استارتاپی و دانش بنیان تحت حمایت ستاد علوم شناختی قرار می گیرند

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور توسعه و تقویت بازار کسب وکار، تجاری سازی و معرفی محصولات و دستاوردهای شناختی به جامعه ، از مراکز استارتاپی ، شرکت های دانش بنیان و تولید کنندگان و ...